Edukacja

Wątki kieleckie w twórczości Stefana Żeromskiego

Rodzaj zajęć: Lekcja edukacyjna

 • Grupa wiekowa
  - 13 < 16 lat
  - 16 < 19 lat
 • Ilość jednoczesnych uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - poniedziałek
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
 • Godziny dostępności
  - 08:00 - 09:00
  - 09:00 - 10:00
  - 10:00 - 11:00
  - 11:00 - 12:00
  - 12:00 - 13:00
  - 13:00 - 14:00
  - 14:00 - 15:00
  - 15:00 - 16:00
 • Miejsce
  - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
 • Autor
  - Sylwia Zacharz
 • Koszt
  - 4 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.

         - UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.

 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  -  e-mail: zeromski@mnki.pl, tel. 41 344 57-92
 • Cel 
  - poznanie biografii Stefana Żeromskiego z naciskiem na "kielecki okres"
  - poznanie nazwy miejscowości, miejsc, obiektów  znajdujących się na ziemi świętokrzyskiej,  które stały się miejscem akcji utworów Żeromskiego
  Metody i techniki pracy
  - metoda problemowa - wykład konwersatoryjny, pogadanka
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - biografia, autobiografia, klechda domowa, mała ojczyzna
 • Przebieg pracy 
  - pogadanka dotycząca związków Stefana Żeromskiego z Kielcami i najbliższą okolicą

          - praca z tekstem ("Syzyfowe prace", "Ludzie bezdomni", "Puszcza jodłowa", "Wierna rzeka", "Przedwiośnie", "Echa leśne", "Dzieje grzechu"i inne)
Materiały potrzebne przy realizacji programu

 • fragmenty utworów, papier, długopisy - pomoce zapewnia Muzeum

Powrót