TYLKO DLA ORŁÓW

Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego zaprasza na lekcje muzealne dedykowane  wszystkim tym, którzy pragną poszerzyć oraz uzupełnić wiedzę na temat życia i twórczości  Stefana Żeromskiego.

Daremna praca? Szkolna rzeczywistość w Syzyfowych pracach Stefana Żeromskiego

Kraina szczęśliwego dzieciństwa - region świętokrzyski w twórczości Stefana Żeromskiego