Aktualności

Wizyta Marty Herling-Grudzińskiej

W Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego odbyło się spotkanie wpisujące się w obchody Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Między słowem a obrazem - nowa wystawa od 26 lutego

Wystawa Między słowem a obrazem. Sztuka ilustratorska w dziełach Żeromskiego, prezentowana jest w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach.

 

Edukacja

Ilustracje w dziełach Żeromskiego - zajęcia edukacyjne

Kiedy rysunek staje się ilustracją? oraz  Urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą - zajęcia edukacyjna na wystawie Między słowem a obrazem.