5 GRUDNIA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

5 grudnia przypada rocznica otwarcia zrekonstruowanego Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego w naszej głównej siedzibie – Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich. Oryginalne Sanktuarium i Muzeum Legionów Polskich zostało oddane do użytku 2 października 1938 roku, gdy pałac stanowiły biura Urzędu Wojewódzkiego. Część dawnych sal kwatery głównej komendanta i sztabu z 1914 roku zamieniono wówczas na ideowo-architektoniczną ekspozycję, upamiętniającą niepodległościowy czyn legionowy i wpisującą się w sanacyjną politykę kreowania państwowego kultu marszałka.

Prace rekonstrukcyjne były prowadzone od roku 1990 przez specjalnie powołany w tym celu zespół muzealników, na podstawie decyzji i pod kierownictwem ówczesnego dyrektora Krzysztofa Urbańskiego. Dzięki zachowanym marmurowym okładzinom ścian, portalom oraz ozdobnej posadzce, zdecydowano się odtworzyć wygląd Sanktuarium z lat 1938–1939. Zrekonstruowana została między innymi maska pośmiertna Józefa Piłsudskiego, żyrandol, czy witraże okienne – z charakterystycznymi dla wystroju tego miejsca motywami orłów, wężyka generalskiego i Krzyża Polonia Restituta.

Zrekonstruowane Sanktuarium zostało otwarte 5 grudnia 1990 roku – w 123. rocznicę urodzin marszałka. Od tego dnia miejsce to stanowi część wystawy stałej naszego Muzeum.

Więcej na temat Sanktuarium możecie przeczytać tutaj:

Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 
 Przemawia Krzysztof Urbański, z prawej dyrektor Alojzy Oborny, fot. Henryk Pieczul

 Przemawia dyrektor Alojzy Oborny, w centrum kadru wojewoda kielecki Józef Płoskonka, siedzi Seweryn Biernacki – kielecki legionista, fot. Henryk Pieczul

Przemawia dyrektor Alojzy Oborny, w centrum kadru wojewoda kielecki Józef Płoskonka, siedzi Seweryn Biernacki – kielecki legionista, fot. Henryk Pieczul

3. Seweryn Biernacki – kielecki legionista, fot. Henryk Pieczul
Seweryn Biernacki – kielecki legionista, fot. Henryk Pieczul

 

 

 

POWRÓT