Aktualności

Przebieg prac modernizacyjnych

2 października 2019 roku przystąpiono do prac budowlanych: przekazano plac budowy generalnemu wykonawcy, czego następstwem jest zamknięcie oddziału w Wiślicy dla ruchu turystycznego do odwołania. W ofercie pozostają zajęcia edukacyjne.

 

 

 

Dotychczas zgodnie z harmonogramem przeprowadzono:

Ekspertyzę techniczną stanu Bazyliki

Zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z decyzji ŚWKZ przeprowadzono ekspertyzę techniczną stanu Bazyliki w Wiślicy stwierdzającą stan bezpieczeństwa konstrukcji (kondycji) i przydatności do użytkowania, przy uwzględnieniu oddziaływania wywołanego przy pracach budowlanych i późniejszym użytkowaniu muzeum, a także ekspertyzę stanu podłoża gruntowego. Jej wyniki potwierdziły zasadność i prawidłowość rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektu budowlanego

Badania archeologiczne przy użyciu georadaru

Wykonano niedestrukcyjne badania archeologiczne z użyciem dwóch nieinwazyjnych metod pomiaru georadarem GPR i pomiary techniką tomografii elektrooporowej ERT terenu placu przykościelnego. Wiedza pozyskana podczas badań będzie pomocna przy ewentualnym późniejszym poszukiwaniu rozwiązań technicznych i technologicznych.  


Rozpoczęcie prac budowlanych

Na początku roku wyłoniona została kancelaria obsługująca projekt prawnie – w zakresie zamówień publicznych. Natomiast jesienią rozstrzygnięto dwa postępowania przetargowe, w wyniku których wybrano nadzór inwestorski nad inwestycją oraz głównego wykonawcę robót.

 

Galeria zdjęć - pierwszy etap

 

Galeria zdjęć - konferencja prasowa

 

Galeria zdjęć - 1

 

Galeria zdjęć - 2

 

 

 

więcej o projekcie

 

FE_POISDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego


Powrót