Galerie zdjęć

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy - cz.2: początek prac budowlanych

9 października 2019 roku odbyła się konferencja prasowa w związku z realizacją projektu Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego. 

W konferencji udział wzięli: marszałek Andrzej Bętkowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach - dr. hab. Robert Kotowski, Magdalena Klamka, za-ca dyrektora ds. administracyjnych, Gabriela Sołtysiak, kierownik oddziału Muzeum Archeologiczne w Wiślicy oraz Magdalena Kusztal, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego.

Podczas konferencji poinformowano o kolejnych etapach prac, m.in. o przekazaniu placu budowy generalnemu wykonawcy, czego następstwem jest zamknięcie Oddziału w Wiślicy dla ruchu turystycznego do odwołania.

 

Więcej o projekcie

 

projekt     Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego  realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

fot. Małgorzata Stępnik/MNKi

Powrót