Zajęcia edukacyjne

Grupa może liczyć do 30 osób. Zajęcia trwają około 1 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 5 zł od osoby.

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: (41) 344 57 92
e-mailem: zeromski@mnki.pl 

Prosimy rezerwować termin najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą.
Ważne są jedynie potwierdzone rezerwacje.
Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.
Zajęcia realizowane są w przestrzeniach wystawienniczych ekspozycji stałych Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Kielce, ul. Jana Pawła II 5

TEMATY

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Bazgrolić, gryzmolić, czyli o trudnej sztuce kaligrafii

Zajęcia edukacyjne, podczas których uczniowie spróbują swoich sił w sztuce starannego pisania. Stalówki w obsadkach, czysta biała kartka z umieszczoną pod nią rygą i wzornikiem jako „pomocą naukową” to warsztat pracy, z którym uczniowie będą się musieli zmierzyć.

gimnazjum Bazgrolić, gryzmolić, czyli o trudnej sztuce kaligrafii

Szkoła moich przodków

Na zajęcia dzieci będą mogły zobaczyć jak wyglądała szkolna sala. Usiąść w drewnianych szkolnych ławkach, oprzeć dłonie na pulpicie, w którym znajdują się otwory na szklane kałamarze. Wszystko to przybliży uczniom atmosferę XIX-wiecznej szkoły. Poznają nazwy oraz przeznaczenie szkolnych przyborów, które już dziś wyszły z użycia jak np. dyscyplina, stalówka, obsadka. Dowiedzą się jak i za co karano uczniów w szkole oraz dlaczego noszenie mundurka to nie „obciach”. Chętni przymierzą szkolny mundur, założą na plecy drewnianą teczkę i będą mogli klęczeć na grochu.

Zajęcia te to także lekcja patriotyzmu. Uczniowie zrozumieją, że są uprzywilejowani, bo mogą się kształcić. Siedząc w drewnianych ławkach, dowiedzą się, że w przeszłości tylko nieliczni mogli się uczyć, a do szkoły trudno się było dostać i jeszcze trudniej w niej utrzymać.

gimnazjum

Szkoła moich przodków

Twórcy niepodległej Polski

Celem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Stefana Żeromskiego, a także ich wkładu w budowanie niepodległego państwa polskiego. Uczestnicy zajęć poznają okoliczności odzyskania niepodległości oraz problemy na jakie natrafiło państwo polskie w pierwszych latach wolności.

 gimnazjum  

Patriotyzm od święta i na co dzień - postawa patriotyczna ziemiaństwa w życiu codziennym

Uczestnicy zajęć, na przykładach różnych postaw patriotycznych, poznają życie codzienne XIX-wiecznego ziemiaństwa, skazanego na funkcjonowanie pod zaborami. Zapoznają się z formami wyrażania swego oddania ojczyźnie, nie tylko poprzez walkę zbrojną o odzyskanie niepodległości, lecz również poprzez świętowanie rocznic ważnych wydarzeń historycznych czy wychowanie w duchu wartości patriotycznych. Dzięki przykładowi Stefana Żeromskiego, jego wychowania w duchu miłości do ojczyzny, uczniowie dowiedzą się jak ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych odgrywało wówczas ziemiaństwo. Dodatkowym celem zajęć jest poznanie wybranych aspektów życia codziennego średniozamożnej rodziny ziemiańskiej na Kielecczyźnie w XIX wieku.

gimnazjum  

Językowa podróż po Kielecczyźnie

Zajęcia językowe, podczas których uczniowie, w oparciu o teksty Stefana Żeromskiego, dowiedzą się, co oznaczają zwroty takie jak, m.in.: armacyć, głębościć, pławina. Poznają także charakterystyczne cechy gwary świętokrzyskiej. 

 gimnazjum