EDUKACJA ONLINE

lekcja online Żeromski Zbiory online, na zdjęciu widok karty wyszukiwania w zbiorach Publikacje do pobrania, zdjecie publikacji poswięconych Żeromskiemu
lekcja muzealna Edukacja przez Facebook, zdjęcie strony Facebook Cykle edukacyjne, na zdjęciu Monika Żeromska
quiz online - Żeromski