Wystawy stałe

Wnętrza zabytkowe XVII-XVIII w.

1 czerwca otwieramy Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach. Otwarcie Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej planujemy na jesień 2019. Jednocześnie informujemy, że nadal pozostają zamknięte: Apartament Senatorski, Izba Stołowa Górna, Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Gabinet Numizmatyczny.

Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z obiektu. O wszelkich zmianach związanych z remontem będziemy informować na bieżąco.

 

Reprezentacyjne piętro podzielone jest na 13 pomieszczeń udostępnianych do zwiedzania: Sień Górna, Izba Stołowa Górna, od strony południowej Skarbczyk, Sypialnia i pokoje Apartamentu Biskupiego, od strony północnej Apartament Senatorski i Pokoje Prałackie. W zabytkowych wnętrzach z zachowanym w dużym stopniu autentycznym wystrojem (stropy ramowe, stropy belkowe, polichromowane fryzy, marmurowe portale, oprawy kominków, posadzki, podłogi drewniane, dekoracje sztukatorskie) eksponowane są dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego XVII i XVIII wieku. Należy podkreślić, że zgromadzone zbiory nie pochodzą z dawnego wyposażenia pałacu. Jako czasowa siedziba był on urządzony dużo skromniej.

Ogromną rolę w dekoracji dawnych wnętrz pełniły tkaniny. Pokrywały ściany, podłogi, układano je na stołach i ławach. W pałacu prezentowane są najwyższej klasy wielkoformatowe tapiserie: Scypion Afrykański przyjmujący hołd Kartagińczyków, Triumf Ateny, Bitwa nad Granikiem, Święta Rodzina. Licznie reprezentowane są meble renesansowe, manierystyczne, barokowe z ośrodków zachodnioeuropejskich: włoskie skrzynie cassone, skrzynie szufladowe cassettone, klęczniki, hiszpańskie kabinety typu vargueño, bogato zdobione snycerką meble gdańskie. Ekspozycję uzupełniają wyroby złotnicze, szkło, ceramika dalekowschodnia, najciekawsze przykłady dawnego uzbrojenia europejskiego i polskiego oraz malarstwo polskie i zachodnioeuropejskie.

Przeczytaj więcej

Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej

GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEJ SZTUKI ZDOBNICZEJ Z POWODU REMONTU NIECZYNNA DO JESIENI 2019 R.

Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, otwarta w 1998 roku w skrzydle północnym, liczy dziś ponad 250 obrazów oraz ponad 800 zabytków rzemiosła artystycznego. Prezentację wszystkich dzieł oparto na układzie chronologicznym, wyodrębniając w określonych przedziałach grupy tematyczne eksponatów. Pozwala to zilustrować najważniejsze nurty i tendencje stylistyczne w malarstwie polskim od XVII do połowy XX wieku oraz pokazać kontekst kulturowy i przybliżyć wpływ sztuki europejskiej na rozwój sztuki polskiej. O randze ekspozycji świadczą nazwiska twórców: Piotr Michałowski, Aleksander Gierymski, Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski, Leon Wyczółkowski, Józef Pankiewicz, Olga Boznańska, Wojciech Weiss. Ważne miejsce na wystawie zajmuje jedna z największych kolekcji staropolskiego portretu, malarstwo pejzażowo-rodzajowe, w tym największy w Polsce zbiór obrazów Józefa Szermentowskiego, a chlubą kieleckiej galerii jest niewątpliwie malarstwo młodopolskie. Warto również podkreślić, że pośród wielu unikatowych eksponatów sztuki zdobniczej dużą część pokazu stanowi ceramika ćmielowska, której największy zbiór w Polsce został zgromadzony właśnie w Muzeum Narodowym w Kielcach.

 

Przeczytaj więcej

Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego

Z POWODU REMONTU NIECZYNNE

Inicjatywa utworzenia Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego w kieleckim pałacu zrodziła się w okresie międzywojennym. Po raz pierwszy otworzono je w 1938 roku, w pomieszczeniach, które w sierpniu i wrześniu 1914 roku stanowiły kwaterę główną Józefa Piłsudskiego. Na odtworzenie sanktuarium po zawirowaniach wojennych trzeba było czekać do 1990 roku. W trzech pomieszczeniach południowo-zachodniego narożnika parteru urządzono zgodnie z przedwojennymi koncepcjami: Salę Marmurową, Salę Sztandarową oraz Pomieszczenie Baszty, czyli Dawną Kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej.

W Sanktuarium prezentowane są m.in.: brązowe popiersie Marszałka –autorstwa Stanisława Rzeckiego, maska pośmiertna wykonana według gipsowego odlewu twarzy  J. Piłsudskiego, sporządzonego przez profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych – Jana Szczepkowskiego, kopię munduru marszałkowskiego oraz pamiątki legionowe: kopie sztandarów pułków legionowych Wojska Polskiego, a także obraz lwowskiego malarza batalisty – Stanisława Batowskiego-Kaczora przedstawiający Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc.

 

Przeczytaj więcej

Gabinet Numizmatyczny

Z POWODU REMONTU NIECZYNNY

Gabinet Numizmatyczny, to ekspozycja stała, oparta na zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Prezentuje monety i banknoty w obiegu, zwłaszcza na terenie historycznej, północnej Małopolski. Szczególnie zaakcentowane zostały skarby znalezione w regionie świętokrzyskim – starożytne, średniowieczne i nowożytne. Stanowią one łącznie ponad 22 tysiące obiektów, które są punktem wyjścia dla opowieści o historii pieniądza na naszych ziemiach. W Gabinecie Numizmatycznym prezentowane są również środki płatnicze z czasów dynastii Piastów i Jagiellonów oraz  monety z epoki Wazów, związanej czasowo z Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich – oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Z pewnością interesujące dla zwiedzających okażą się także obiekty dokumentujące szerszy kontekst historii kraju. Należy do nich, będąca równocześnie rzadkością kolekcjonerską, dwuzłotówka z okresu Księstwa Warszawskiego wybita podczas oblężenia Zamościa w 1813 roku. W prezentacji wyróżnione zostaną także banknoty, stanowiące małe dzieła sztuki, projektowane przez wybitnych artystów. Rola i ewolucja pieniądza, opowiedziana przez pryzmat dziejów ojczystych, doprowadzi odbiorcę do lat 90. XX w.


Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu Edukacji Ekonomicznej.

 

Przeczytaj więcej