Wystawy stałe

Wnętrza zabytkowe XVII-XVIII w.

Reprezentacyjne piętro podzielone jest na 13 pomieszczeń udostępnianych do zwiedzania: Sień Górna, Izba Stołowa Górna, od strony południowej Skarbczyk, Sypialnia i pokoje Apartamentu Biskupiego, od strony północnej Apartament Senatorski i Pokoje Prałackie. W zabytkowych wnętrzach z zachowanym w dużym stopniu autentycznym wystrojem (stropy ramowe, stropy belkowe, polichromowane fryzy, marmurowe portale, oprawy kominków, posadzki, podłogi drewniane, dekoracje sztukatorskie) eksponowane są dzieła sztuki i rzemiosła artystycznego XVII i XVIII wieku. Należy podkreślić, że zgromadzone zbiory nie pochodzą z dawnego wyposażenia pałacu. Jako czasowa siedziba był on urządzony dużo skromniej.

Ogromną rolę w dekoracji dawnych wnętrz pełniły tkaniny. Pokrywały ściany, podłogi, układano je na stołach i ławach. W pałacu prezentowane są najwyższej klasy wielkoformatowe tapiserie: Scypion Afrykański przyjmujący hołd Kartagińczyków, Triumf Ateny, Bitwa nad Granikiem, Święta Rodzina. Licznie reprezentowane są meble renesansowe, manierystyczne, barokowe z ośrodków zachodnioeuropejskich: włoskie skrzynie cassone, skrzynie szufladowe cassettone, klęczniki, hiszpańskie kabinety typu vargueño, bogato zdobione snycerką meble gdańskie. Ekspozycję uzupełniają wyroby złotnicze, szkło, ceramika dalekowschodnia, najciekawsze przykłady dawnego uzbrojenia europejskiego i polskiego oraz malarstwo polskie i zachodnioeuropejskie.

Przeczytaj więcej

Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej

Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej mieści się w XVIII-wiecznym skrzydle północnym Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach. Ekspozycję tworzą, prezentowane w układzie symultanicznym, najcenniejsze zabytki malarstwa i rzemiosła artystycznego, plasujące kieleckie zbiory w rzędzie najciekawszych kolekcji w Polsce. Zwiedzający znajdą tu licznie reprezentowany portret, pejzaż, malarstwo rodzajowe, martwą naturę, weduty, sceny batalistyczne, przedstawienia alegoryczne czy symboliczne malarzy tej rangi co: Józef Szermentowski, Józef Brandt, Maurycy Gottlieb, Aleksander Gierymski. Chlubą Galerii jest malarstwo młodopolskie z obrazami wielkich indywidualności tej epoki: Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza, Jacka Malczewskiego i Stanisława Wyspiańskiego.

Równolegle z malarstwem prowadzony jest pokaz najlepszych dzieł rzemiosła artystycznego. Wśród nich znajdują się porcelanowe naczynia dalekowschodnie z drezdeńskiej kolekcji Augusta II Mocnego, wyroby pierwszej europejskiej manufaktury w Miśni, a także wytwórni w Berlinie, Wiedniu, Korcu, Baranówce i licznie reprezentowana ceramika ćmielowska. Na uwagę zasługują szkła z hut czeskich, śląskich, niemieckich i polskich, tworzone od baroku po dwudziestolecie międzywojenne. Galerię rzemiosła uzupełniają meble i zegary z prezentowanych epok.

 

Przeczytaj więcej

 

SPACER

Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego

Inicjatywa utworzenia Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego zrodziła się w okresie międzywojennym. Po raz pierwszy otworzono je w 1938 rok w pomieszczeniach, które w sierpniu i wrześniu 1914 roku stanowiły kwaterę główną Józefa Piłsudskiego i sztab Legionów Polskich.  Kolejne otwarcie zrekonstruowanego Sanktuarium miało miejsce w roku 1990. W trzech pomieszczeniach parteru prezentowane są m.in.: popiersie marszałka autorstwa Stanisława Rzeckiego, kopie sztandarów pułków legionowych, a także obraz lwowskiego malarza batalisty – Stanisława Batowskiego-Kaczora przedstawiający Wejście strzelców Józefa Piłsudskiego do Kielc.

 

Przeczytaj więcej

 

 

SPACER

Gabinet numizmatyczny

Gabinet numizmatyczny, to ekspozycja stała, oparta na zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Prezentuje monety i banknoty w obiegu, zwłaszcza na terenie historycznej, północnej Małopolski. Szczególnie zaakcentowane zostały skarby znalezione w regionie świętokrzyskim – starożytne, średniowieczne i nowożytne. Stanowią one łącznie ponad 22 tysiące obiektów, które są punktem wyjścia dla opowieści o historii pieniądza na naszych ziemiach. W Gabinecie Numizmatycznym prezentowane są również środki płatnicze z czasów dynastii Piastów i Jagiellonów oraz  monety z epoki Wazów, związanej czasowo z Dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich – oddziałem Muzeum Narodowego w Kielcach. Z pewnością interesujące dla zwiedzających okażą się także obiekty dokumentujące szerszy kontekst historii kraju. Należy do nich, będąca równocześnie rzadkością kolekcjonerską, dwuzłotówka z okresu Księstwa Warszawskiego wybita podczas oblężenia Zamościa w 1813 roku. W prezentacji wyróżnione zostaną także banknoty, stanowiące małe dzieła sztuki, projektowane przez wybitnych artystów. Rola i ewolucja pieniądza, opowiedziana przez pryzmat dziejów ojczystych, doprowadzi odbiorcę do lat 90. XX w.


Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu Edukacji Ekonomicznej.

 

Przeczytaj więcej