Aktualności

Przerwa konserwatorska

W dniach 10.01. 2022– 28.02. 2022 r. Galeria Malarstwa Polskiego
i Europejskiej Sztuki Zdobniczej
 
i Gabinet Numizmatyczny będą niedostępne do zwiedzania z powodu przerwy konserwatorskiej. 

Ferie w Muzeum

W ferie zimowe zapraszamy dzieci na warsztaty edukacyjne do Muzeum Narodowego w Kielcach. 

MNKi - miejsce spotkań

Muzeum Narodowe w Kielcach jest dostępne do zwiedzania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

KOMUNIKAT

Wnętrza zabytkowe w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich są niedostępne do zwiedzania z powodu prac remontowych. 

Zakończenie prac nad stropem ramowym

W Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Drugim Pokoju Senatorskim został zamontowany ostatni obraz stropu ramowego.

Edukacja

Edukacja

Warsztaty plastyczne, podstawy wiedzy o materiałach potrzebnych każdemu artyście, wyjątkowe cykle edukacyjne m.in. o porcelanie,
a także gry online. Do wykorzystania w domu i szkole.  

 

WIĘCEJ