Poznaj europę

TEMAT ZAJĘĆ

GRUPA WIEKOWA

KONSPEKT

Euroabecadło

Zajęcia przybliżają symbole, zwyczaje i atrakcje turystyczne dowolnego europejskiego kraju.
Oferta „szyta” na miarę potrzeb: rezerwując termin nauczyciel wskazuje kraje, którym poświęcone mają być zajęcia, np. „Angielski fajf – Wielka Brytania”, „Scyzoryk w karnawale – Szwajcaria”, „W kawiarence z Moną Lisą – Francja”, „Kogut w falbanach – Hiszpania i Portugalia”, „Rzymskie wakacje – Włochy”, „Cięty jak Andersen – Dania”, „W zamczysku z Czerwonym Kapturkiem – Niemcy”. Możliwe jest także przygotowanie zajęć o kilku krajach, np. niemiecojęzycznych, europejskich monarchiach, krajach postkomunistycznych, krajach południa Europy itp.

Przedszkole

 Euroabecadło

Ja, Europejczyk

Czym jest Unia Europejska, jaką ma flagę, hymn, walutę i właściwie po co powstała? Kto i skąd nią rządzi? Jak zmienia się Polska od 2004 roku i co z tego mamy dzięki Unii Europejskiej? Zajęcia przekazujące podstawowe informacje o UE.

Przedszkole

 Ja, Europejczyk

Naturalnie jak w Skandynawii

Kim byli Wikingowie? Czym poza pisaniem baśni zajmował się Andersen? Dlaczego klocki nazywają się Lego i co po duńsku oznacza polskie słowo „tak”? Zajęcia przybliżają Skandynawię, prezentują kulturę, warunki geograficzne i ciekawostki dotyczące Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii..

 Przedszkole Naturalnie jak w Skandynawii 

W krainie ręcznika i diduchów
Zajęcia przybliżające tradycyjną, ludową Ukrainę, pełną bocianich gniazd, wiejskich chat  i przejawów twórczości artystycznej: malarstwa petrykiwka, zachwycających haftów, słomianych pająków i diduchów, najpiękniejszych pisanek świata.

Przedszkole W krainie ręcznika i diduchów