POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW

Polska pierwszych Piastów to cykl spotkań z historią. Muzeum Archeologiczne w Wiślicy przedstawi sylwetki pierwszych Piastów, a także zachęca do kreatywnych zajęć. Waszym zadaniem będzie odpowiadanie na pytania oraz tworzenie prac plastycznych.

Mieszko I

Polska pierwszych Piastów - Mieszko IPiastowie to pierwsza polska dynastia, która panowanie rozpoczęła od legendarnego Piasta. Podanie podaje, że syn Piasta – Siemowit został pierwszym księciem Polan. Kolejnymi byli Lestek i Siemomysł. Pierwszym władcą z dynastii Piastów, którego historyczność nie jest kwestionowana, był Mieszko I.

 

 

WIĘCEJ

Władysław Łokietek

Władysław ŁokietekWywodzący się z Kujaw wnuk Konrada Mazowieckiego znany był ze swojego niewielkiego wzrostu. Stąd przydomek Łokietek odnoszący się do średniowiecznej miary długości zwanej „łokciem”. Choć niewielkiej postury został zapamiętany jako człowiek wytrwały, który ostatecznie po 182 latach zjednoczył Królestwo Polskie.

 

WIĘCEJ

Bolesław Chrobry

Bolesław ChrobryKontynuatorem polityki Mieszka I był jego najstarszy syn Bolesław, zwany później przez kronikarzy Chrobrym. Po śmierci ojca w 992 roku zespolił on wszystkie dzielnice kraju, którymi rządził samodzielnie przez 33 lata. Za jego panowania umocniona została pozycja chrześcijaństwa. Polska urosła do rangi potęgi i powiększyła swoje terytorium. Bolesław chętnie gościł duchownych z różnych krajów, którym następnie powierzał misje chrystianizacyjne.

 

WIĘCEJ

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

Ostatni król z rodu Piastów. Jego największą zasługą było stworzenie programu politycznego, który doprowadził Polskę do niebywałej dotychczas potęgi. Twórca jednolitej administracji w całym państwie i reformator skarbowości. Uporządkował stosunki prawne, ustanawiając statuty, czyli ustawy. Usprawnił sądownictwo i zapewnił należytą opiekę prawną stanom niższym, gnębionym przez samowolę możnowładców. Bezpieczeństwo wewnętrzne i dobra polityka gospodarcza doprowadziły do rozwoju miast, handlu i rzemiosła. Stąd też słuszna jest opinia, że Kazimierz Wielki „zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”.

WIĘCEJ