Poprzednie edycje

 

2018          2019           2021          2022          2023

 

Wydawnictwo po konferencji w 2019 r.

Museotherapy

 

 Robert Kotowski, Muzeum jako przestrzeń dla zdrowia i dobrego samopoczucia, „Muzealnictwo” 2023, nr 64, s. 119–125